Podoby Světla

Obrazy

Fotografie

Ilustrace

Vítejte na stránkách o umění jako o cestě ke spontánnímu sebevyjádření. Skrze lidské tělo, pohyb či hlas se projevuje tvořivost, kterou všichni bez výjimky disponujeme. Umění není o perfektně naučené technice, jde o čistý lidský projev. Životní síla v každém z nás si hledá svou originální cestu. Pokud vytvoříme prostor této přirozené lidské potřebě, projeví se její inteligence v ryzí podobě. Všichni jsme byly vycvičeni chápat umění jako něco, co náleží jen vybrané skupině profesionálů, co je nutné vystudovat a vypilovat. Umění však přesahuje náš rozum, vzniká za hranicemi našeho chápání. Z bodu, ze kterého necháváme tvořit za nás inteligentní sílu, bez posuzování, manipulace a chtění, vzniká opravdové umění. Jediné co potřebujeme, je zůstat otevření tomu, co se chce projevit. Jak jednou objevíte tuto cestu, stane se vaše sebevyjádření, ať už skrze pohyb, tanec, zpěv, psaní, malování či jednoduché bytí, čirou hrou, radostí a dobrodružstvím. Stane se vaší životní cestou.


Moje tvorba je odrazem mého vnitřního světa, nejsem ovlivněna žádným výtvarným směrem. Vyjadřuji to, co se zrovna odehrává uvnitř, proto jsou mé výtvory různorodé, jak technicky tak tématicky … PROSTĚ TVOŘÍM.

 

Tvorba mi pomáhá vyjádřit něco, co nelze slovy.

Markéta Doubravská